TM 75EI

System służy do wykonywania przeciwpożarowych ścian i drzwi o klasach odporności ogniowej od El 15 do El 60, które są stosowane jako przegrody budowlane zewnętrzne i wewnętrzne.

Umożliwia także wykonywanie konstrukcji dymoszczelnych. Profile termoizolowane systemu TM 75EI składają się z dwóch części aluminiowych oddzielonych od siebie taśmami izolacyjnymi. Rolę izolacji w profilach spełniają taśmy z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym o szerokości 32 mm. Profile wykonywane są w dwóch wariantach konstrukcyjnych różniących się stopniem wypełnienia komór kształtowników aluminiowych wkładami izolacyjnymi, ognioochronnymi.

ZALETY SYSTEMU

• klasyfikacja systemu jako dymoszczelny w klasie Sm, Sa
• klasyfikacja materiałów jako nierozprzestrzeniających ognia (NRO),
• duży wybór rozwiązań konstrukcyjnych od ścian działowych poprzez witryny i drzwi jedno oraz dwuskrzydłowe (możliwa wersja z naświetlami i doświetlami),
• szeroka gama wypełnień o grubości od 8 do 50 mm.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Przepuszczalność powietrza
Wodoszczelność
Klasyfikacja ogniowa
Odporność na obciążenie wiatrem
Współczynnik przenikania ciepła
Izolacyjnść akustyczna
Aprobata techniczna
klasa 2 wg PN-EN 12207
klasa 3A wg PN-EN 12208
klasa EI 30, EI 60 wg PN-B-02851-1, PN-EN 13501-2
klasa C1 wg PN-EN 12210
Uf = 2,55÷2,6 W/(m2K) wg PN-EN ISO 10077-2
Rw = 35÷40 dB wg PN-EN ISO 140-3
AT-15-6830/2013