TM 62 DRZWI

Zastosowanie
System TM 62 2.1 Drzwi służy do konstruowania drzwi izolowanych termicznie, akustycznej oraz estetycznych, przeznaczonych do zabudowy zewnętrznej w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych.

System umożliwia wykonywania następujących konstrukcji:
•    drzwi jednoskrzydło otwierane do wewnątrz i na zewnątrz,
•    drzwi dwuskrzydłowe otwierane do wewnątrz i na zewnątrz,
•    drzwi jedno i dwuskrzydłowe zabudowane w witrynie, z naświetlami i doswietlami.

OPIS TECHNICZNY

System składa się z trójkomorowych profili aluminiowych z przekładką termiczną.
Głębokość zabudowy to:
•    futryna - 62 mm
•    skrzydło - 62 mm

W systemie TM 62 można stosować różnego typu wypełnienia
Maksymalne wymiary skrzydeł:
•    wysokość skrzydła drzwiowego 2300 mm,
•    szerokość skrzydła drzwiowego 1250 mm,

 

DODATKOWE WALORY

Gama profili umożliwia konstruowanie różnego rodzaju drzwi o indywidualnym charakterze. Profile o różnej szerokości umożliwiają stosowaniu pełnej gamy nowoczesnych okuć , oraz indywidualnych klamek lub pochwytów. Szerokość profili umożliwia stosowanie ukrytych zawiasów, oraz zamków sterowanych pilotem..

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

PARAMETR
Infiltracja powietrza
Szczelność na przenikanie wody
Odkształcenie
Izolacyjność akustyczna
Izolacyjność termiczna
Kategoria korozyjności
Antywłamaniowość

NORMA
PN-EN 12207
PN-EN 12208
PN-EN 12210
PN-EN ISO 140-3

PN-EN ISO 12944-2:2001
PN-ENV 1627:2006

WARTOŚĆ
klasa 4
E1050
C4
30÷44 dB
Uf=2,02÷2,51 W/m2K
C1, C2, C3, C4
klasa 2 i 3