DP 100 - DRZWI PODNOSZONO - PRZESUWNE

Drzwi przesuwne i podnoszono-przesuwne dla ekonomicznej zabudowy zewnętrznej pomieszczeń. System DP 100 jest nowoczesnym rozwiązaniem o wysokich parametrach jakościowych, którego podstawę stanowią kształtowniki aluminiowe z przekładką termiczną.

ZALETY SYSTEMU

  • możliwość zastosowania róznego rodzaju wypełnienia,
  • ekonomiczność rozwiązania,
  • możliwość tworzenia konstrukcji dwu i trójszybowych,,
  • możliwość łączenia z innymi systemami.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Przepuszczalność powietrza
Wodoszczelność
Współczynnik przenikania ciepła
Odporność na obciążenie wiatrem

klasa 4 wg PN-EN 12207
klasa 9A wg PN-EN 12208
Uf = od 2,6 W/m2K
C2 wg PN-EN 12210